×

Внимание

Грешка при зареждане на компонент:com_dropfiles,Компонентът не е открит
Антиклинала В геологията, антиклинала е вид изпъкнала гънка, при която земните пластове падат в противоположни посоки спрямо осевата плоскост на гънката. Ядката на антиклиналата е изградена от по-стари скали, а бедрата (периферията, мантията) от по-млади. Ако възрастта на скалите е неизвестна, изпъкналата гънкова структура се нарича антиформа. Най-високо изпъкналата част на антиклиналата се нарича гребен. Антициклон Спираловидно низходящо движение на въздуха. Ето защо, ветровете духат от централната част на антициклона към неговата…